Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Geçerlilik Tarihi : 22/06/2021

1. AMAÇ ve KAPSAM

MUZAFFER ÇAMKIRAN SİGORTA(Kuruluş”, “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni göstermekteyiz.

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

Bu metnin hedef kitlesi, internet Sitemiz de ve kurumsal süreçlerimizde kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler ve çalışanlarımızdır. ÇAMKIRAN SİGORTA  olarak internet üzerinden web tabanlı ve bulut üzerinde çalışan servislerimiz (Servisler”) üzerinden hizmet vermekteyiz. Bu Gizlilik Politikası söz konusu yazılım,  mobil uygulama, site ve uygulamaların tamamını kapsamaktadır.

İnternet Sitemiz : http://www.camkiransigorta.com

Sitemiz  üzerinde işlenen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Web tabanlı hizmetlerimiz ilgili olarak yalnızca kullanıcı hesabı açan ve internet Sitemiz i kullananlar bakımından veri sorumlusu” statüsündeyiz ve bu Gizlilik Politikasının yalnızca bu kişilere ait verilerin işlenmesi ile ilgili olarak geçerlidir.

Öte yandan Sitemiz de bağlantı verdiğimiz üçüncü taraflara ait internet Sitesinin veri güvenliği ve veri koruma uygulama ve politikalarına ilişkin bir garanti vermiyoruz. Bu konuda ilgili veri sorumlusunun veri güvenliği ve veri koruma ile ilgili politikalarını ayrıca incelemenizi öneririz. 

2. TEMEL KAVRAMLAR

Kişisel  verilere ilişkin temel kavramların tanımlarını öğrenmek için internet sitemizde yer alan Kişisel Veri Temel Kavramlar Sözlüğümüzden” yararlanabilirsiniz.

3. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

ÇAMKIRAN SİGORTA (ya da Kuruluş”) çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları ve ziyaretçiler başta olmak üzere ticari faaliyetlerini yürütürken temas kurduğu ve kişisel verilerini işlediği tüm gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. ÇAMKIRAN SİGORTA  , bu yükümlülüklerini aldığı uyum ve kontrol araçları vasıtasıyla aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir.

ÇAMKIRAN SİGORTA  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:

ÇAMKIRAN SİGORTA internet Site inin ziyaretçileri ve internet üzerinden sağladığı hizmetlerin kullanıcılarına ait kişisel veriler bakımından ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. ÇAMKIRAN SİGORTA  veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir. “Veri Sorumlusu” olarak  künyemiz ve  kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan :

Muzaffer Çamkıran Sigorta Ve Ara. Hiz. Ltd. Şti.

Adres :

Akçay Caddesi No : 72 GAZİEMİR / İZMİR

İnternet Sitelerimiz:

http://www.camkiransigorta.com

Telefon : 

+90 (232) 265 55 55

e-posta (KVK için):

kvkk@camkiranotomotiv.com

 

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLER

ÇAMKIRAN SİGORTA genel ve yoğun olarak ilgili kişilerin verilerini bu Gizlilik Politikası ve diğer idari ve teknik tedbirler kapsamında işler. Bu kategoriler dışında yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde de işbu Gizlilik Politikası başta olmak üzere kuruluş veri işleme politikalarına uyulacaktır. Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişi kategorileri şunlardır:

 1. Çalışanlar,
 2. Çalışan Adayları,
 3. Stajyerler,
 4. Gerçek Kişi Müşteriler, Kurumsal Müşteri Temsilcileri,
 5. Potansiyel Gerçek Kişi Müşteriler, Kurumsal Müşteri Temsilcileri,
 6. Gerçek Kişi Tedarikçiler, Kurumsal Tedarikçi Temsilcileri,
 7. Potansiyel Gerçek Kişi Tedarikçiler, Kurumsal Tedarikçi Temsilcileri,
 8. Kamu görevlileri ve Yetkili Kişiler,
 9.  Üçüncü Gerçek Kişiler

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kuruluşumuzda ilgili kişilere ait kişisel veriler, tamamen ve doğrudan kuruluşun faaliyetleri ve ilgili kişiyle olan ticari, iş veya  hukuki bağla ilişkili olmak üzere; 

 

 1. Anlık Haberleşme Sağlamak
 2.  Dosya ve Belge Paylaşmak
 3.  Eğitim Vermek ve Almak
 4.  İş İlişkilerini Yürütmek
 5.  Mal ve Ürün Tedariklerini Yönetmek
 6.  Müşterilere Destek Sağlamak
 7. Ağ Güvenliğini Sağlamak
 8. Anlık Haberleşme sağlamak
 9. Araç Sigorta işlemlerini yürütmek
 10. Avans Ödemek
 11. Basınla ilişkileri yürütmek
 12. Belgeleri Tamamlamak
 13. Bilgi ve şikayet taleplerini takip etmek
 14. Bilişim altyapısını yönetmek
 15. Bireysel Emeklilik İşlemlerini Yürütmek
 16. Çağrı Merkezi İşlemlerini Yürütmek
 17. Çalışan Performanslarını Ölçmek
 18. Çalışanlar için Kartvizit Bastırmak
 19. Çalışanlara Yan Haklar Sağlamak
 20. Çalışanları Sigortalamak
 21. Çalışanların Becerilerini Geliştirmek
 22. Çalışanların İzin İşlemlerini Yürütmek
 23. Çalışanların Sağlığını korumak
 24. Çözüm Ortakları ile Bilgi Paylaşmak
 25. Deprem Sigortası İşlemlerini Yürütmek
 26. Ek Hizmet/Ürünlerin Satışını Yapmak
 27. Elektronik cihazları yönetmek
 28. Elektronik kanallar üzerinden tanıtım ve iletişim yapmak
 29. Etkinlikleri yönetmek
 30. Fazla Mesaileri Hesaplamak
 31. Fikri ve Sınai Mülkiyet İşlemlerini Yürütmek
 32. Finansman İçin Destek Sağlamak
 33. Fiyat Tekliflerini yönetmek
 34. Görevlendirmelere ilişkin süreçleri yürütmek
 35. Hayat Sigortası İşlemlerini Yürütmek
 36. Hukuki Güvence Sağlamak
 37. Hukuki Süreçleri Yürütmek
 38. İcra Kesintisi Yapmak
 39. İlgilileri Bilgilendirmek
 40. İnsan Kaynakları Süreçlerini Yürütmek
 41. İnternet Erişim Kayıtlarını Tutmak
 42. İnternet servislerini işletmek
 43. İş İlişkilerini Yürütmek
 44. İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerini Yönetmek
 45. İş Sözleşmelerine İlişkin Süreçleri Yürütmek
 46. İş Stratejilerini Planlanmak ve Yürütmek
 47. İş Sürekliliğini ve Güvenliğini Sağlamak
 48. İşe Alımları Gerçekleştirmek
 49. İşten Ayrılışları İşlemlerini Yürütmek
 50. Kamuoyunu Bilgilendirmek
 51. Konut ve İşyeri Sigorta İşlemlerini yürütmek
 52. Kullanıcı işlemlerini takip etmek

 

 1. Kuruluş Menfaatlerini Korumak
 2. Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek
 3. Kurumsal Politikaları Yürütmek
 4. Maaşları Ödemek
 5. Mal Ürün ve Hizmet Satın Almak
 6. Mali Denetim ve Kontrolleri Yaptırmak
 7. Mekan Güvenliğini Sağlamak
 8. Mesai Takibi Yapmak
 9. Müşteri Kaydı Oluşturmak
 10. Müşteri Memnuniyetini Sağlamak
 11. Nakliyat Sigortası İşlemlerini Yürütmek
 12. Online Pazarlama Yapmak
 13. Ödemeleri Gerçekleştirmek
 14. Ön Muhasebe Kayıtlarını Oluşturmak
 15. Özlük Dosyalarını Oluşturulmak ve Saklamak
 16. Performans Değerlendirmesi Yapmak
 17. Potansiyel Müşteri Talebini Almak
 18. Potansiyel Müşterilere Destek Sağlamak
 19. Potansiyel Müşterilere Ulaşmak
 20. Potansiyel Tedarikçi Teklifini Almak
 21. Reklam ve Tanıtım Yapmak
 22. Resmi Bildirimde Bulunmak
 23. Sağlık Sigortası İşlemlerini Yürütmek
 24. Satış Güvenliğini Sağlamak
 25. Satış ve Pazarlama İşlemlerini Yürütmek
 26. Sesli İletişimi Kaydetmek
 27. Seyahat Sigortası İşlemlerini Yürütmek
 28. Siparişleri Yönetmek
 29. Sistem Kullanıcı işlemlerini Yürütmek
 30. Sözleşme Süreçlerini Yönetmek
 31. Sözleşme Yükümlülüklerini Yerine Getirmek
 32. Staj Süreçlerini Yürütmek
 33. Sunum Tanıtım ve Bilgilendirme Yapmak
 34. Tahsilat Yapmak
 35. Tesislerin Güvenliğini Sağlamak
 36. Teşviklerden Yararlanmak
 37. Ticari Faaliyetleri Yürütmek
 38. Uzaktan Çalışma İmkanı Sağlamak
 39. Üçüncü Kişilerden Tahsilat Yapmak
 40. Ürün Tanıtım ve Lansmanı Yapmak
 41. Ürün ve Hizmet Temin Etmek
 42. Veri Güvenliğini Sağlamak
 43. Verileri Arşivlemek
 44. Yasal Yükümlülükleri Yerine Getirmek
 45. Yeşil Kart Sigortası İşlemlerini Yürütmek amaçları ile işliyoruz.

 

 

6.  YASAL GEREKÇELER VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

6.1. Çalışanlarımıza ve Belirsiz Süreli İş Akdiyle Hizmet Veren Çalışanlarımıza ve Stajyerlere Ait Kişisel Veriler

Kuruluş çalışanların, çalışan adaylarının ve stajyerlerin kişisel verilerini,

 • İş Sözleşmesi,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu,
 • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
 • 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği,
 • 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu,
 • Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik  ve benzeri kanun, yönetmelik, tebliğlere uygun olarak işlemektedir.

Çalışanlarımızın ve stajyerlerimizin KİMLİK, İLETİŞİM, ÖZLÜK, FİNANS, GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR, HUKUKİ İŞLEM, MESLEKİ DENEYİM,  FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ, İŞLEM GÜVENLİĞİ kategorilerindeki verileri ile SAĞLIK, FELSEFİ İNANÇ, DİN, MEZHEP VE DİĞER İNANÇLAR, CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ gibikategorilerdekiözel nitelikli verileriniişlemekteyiz.

6.2. Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Veriler

Çalışan Adaylarının özgeçmiş, niyet mektubu gibi araçlarla  kendi istekleri ile bizimle paylaştıkları veya kendi istekleri ile tüm ilgili kuruluşlarla paylaşılması için ilettikleri online istihdam platformları ve/veya yetenek ajanları tarafından bizimle paylaştıklarıKİMLİK, İLETİŞİM, ÖZLÜK, MESLEKİ DENEYİM, FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ, GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR ve DİĞER kategorilerindeki verileri ile FELSEFİ İNANÇ, DİN, MEZHEP VE DİĞER İNANÇLAR,  CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ve SAĞLIKgibiözel nitelikli verileriniişlemekteyiz.

6.3. Müşteriler, Üçüncü Kişiler ve Tedarikçilerimizin Temsilcilerine Ait Kişisel Veriler

Kuruluş ticari faaliyetlerini yürütürken ilişki kurduğu müşteri ve tedarikçi gerçek kişiler ile müşteri ve tedarikçi kurumların temsilcileri ve gerçek kişilerin kişisel verilerini,        

 • Hizmet Sözleşmesi,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve benzeri yasa, yönetmelik ve tebliğler gereği işlemektedir.

Potansiyel ve mevcut gerçek kişi müşteriler, kurumsal müşteri temsilcileri ile potansiyel ve mevcut gerçek kişi tedarikçiler ve kurumsal tedarikçi temsilcilerinin KİMLİK, İLETİŞİM, ÖZLÜK, HUKUKİ İŞLEMLER, MÜŞTERİ İŞLEMLERİ, FİNANS, MESLEKİ DENEYİM, İŞLEM GÜVENLİĞİ, FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ, GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR ve DİĞER kategorilerindeki verileri ile FELSEFİ İNANÇ, DİN, MEZHEP VE DİĞER İNANÇLAR, SAĞLIKgibikategorilerdekiözel nitelikli verileriniişlemekteyiz.

6.4. Yetkili Kişi, Danışman ve Kamu Çalışanlarına Ait Kişisel Veriler

Kuruluş ticari ve imalat faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürdürülebilirliğinin ve kalitesinin sağlanması amacıyla kontrol ve denetim görevi yürüten denetçi, danışman ve kamu çalışanlarının kişisel verilerini,

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu,
 • 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve benzeri kanun, yönetmelik, tebliğlere uygun olarak işlemektedir.

Kuruluş bu kapsamda denetçi, danışman ve kamu görevlilerinin KİMLİK, İLETİŞİM, ÖZLÜK ve DİĞER kategorilerdeki kişisel verilerini işlemektedir.

8. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kuruluş, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. 

Bu anlamda ilgili kişiler İrtibat Kişisine başvurarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7’nci maddesinde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilir.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Kişisel veriler, iş ve sözleşme ilişkisinin gereği, yargısal ya da kamu otoritesince kanuni bir yetkinin kullanılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Sayılan haklar kapsamındaki talepler, kuruluş Başvuru Formunu eksiksiz doldurup ıslak imzanız ile iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) İrtibat Kişisine ileterek gerçekleştirilir. Başvuru süreci ile ilgili Kişisel Veri Başvuruları Aydınlatma Metnine göz atabilirsiniz. <LİNK>

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK TEMEL KURALLAR

ÇAMKIRAN SİGORTA  birimleri ve çalışanları ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken Gizlilik Politikası ve diğer kurumsal politikaların da üzerine inşa edildiği şu temel kurallara özen göstermeye dikkat edeceklerdir.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kuruluş kendi topladığı veya diğer taraflarca kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin KVK’da belirtilen ilgili kişinin aydınlatılması, gerekli durumlarda verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gibi şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve sorgular. İlgili kişilerin aydınlatılması, açık rızalarının alınması veya bilgi için yaptıkları başvurulara cevap verirken dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde davranır.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Kuruluş işlediği ve veri tabanlarında tuttuğu kişisel verilerin kontrol mekanizmaları elverdiği oranda doğru bilgiler içerdiğinden emin olmaya çalışır. Mümkün olduğu kadar verileri güncel tutmaya özen gösterir. Veri kaynaklarını doğru bilgi paylaşmaya ve değişikliklerde güncelleme yapmaya teşvik eder. Verilerin toplanması aşamasında doğru ve güncel olduklarını kontrol etmeye dikkat eder.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Kuruluş, kişisel verileri ancak bu Gizlilik Politikasında belirlenen belirli, açık ve meşru amaçlarla işler.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kuruluş, kişisel verileri işlendikleri amacın sınırları dışında başka bir amaç için işlememeye, böyle bir ihtiyaç doğduğunda ilgili kişinin aydınlatılması ve gerektiğinde açık rızasının alınmasına özen gösterir. Verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. İş amaçları dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Kişisel verilerin başka bir amaçla işlenmesi gerektiğinde Komite’nin gözetiminde ve onayı ile ilgili uyum araçlarında ve kontrol araçlarında düzeltmelerin yapılması sağlanır.
 5. Süreyle Bağlılık : Kuruluş, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeye özen gösterir. Sözleşmeden kaynaklı kişisel verileri ilgili Kanunlardaki ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında kuruluş kişisel veriyi siler ya da anonimleştirir. Hangi kategorideki verilerin ne kadar süre muhafaza edileceği Kişisel Veri Envanterinde belirlenmiştir.
 6. Veri Azaltma: Kuruluş, birimleri ve çalışanları yasaların ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kapsam ve süreler dışında, ancak işleme amacının gerektirdiği miktarda, amaçla ilgili kategorilerdeki verileri toplar ve gerekli olduğu sürece sistemlerinde işlemeye özen gösterir.
 7. Silme ve İmha Etme: Kuruluş işlemekte olduğu kişisel verileri bağlı olduğu yasalar, sosyal güvenlik, borçlar, vergi ve ticaret hukuku gibi ilgili alan mevzuatında öngörülen sürelerle sınırlı ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Veri Saklama, Silme, İmha ve Aktarma Politikasına uygun olarak ve Komitenin de izni ve gözetiminde süresi dolan kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 8. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Kuruluşta kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması süreçlerinin tamamında genel gizlilik kurallarına ve veri güvenliğinini sağlanmasına özen gösterilir, bu amaçla oluşturulan politika belgelerine ve kurallara uygun işlem yapılır. Gerekli idari ve teknik önlemler alınmasına özen gösterilir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ÇAMKIRAN SİGORTAolarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanunun 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde  ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

10.1. Kişisel Veri Aktarımında Gözetilecek Hususlar

 1. Kişisel veri paylaşımı sırasında veri aktarılan tüm taraflar ile bir veri aktarım sözleşmesi, taahhütname veya benzeri belgelerin imzalanması yoluyla veri aktarımının güvence altına alınması sağlanır.
 2. Her bir birim ve çalışan kişisel veri aktarımı yapılan muhatabın kişisel verilerle ilgili oluşturabileceği riskleri önceden gözetmeli ve risk yaratacak durumların oluşmaması için özen göstermelidir.
 3. Yurt dışı menşeli uygulama ve servislerin kullanımında KVK ve gibi ilgili mevzuata uyum konusunda özen gösterilir.
 4. Taraflar ve tedarikçilere yapılacak veri aktarımları esnasında veri güvenliğinin uygun ve güvenli araç ve kanallarla yapılması, kişisel verilerin aktarıldığı gerçek kişilerin muhatap tarafından yetkilendirilmiş olup olmadığının takip edilmesi, kişisel verilerin aktarım amacıyla oluşturulan nüsha ve kopyaları varsa bunların işlevleri sona erer ermez tüm mecralardan silinmesine dikkat edilmesi zorunludur.
 5. Kuruluş birim ve çalışanları veri aktardıkları taraf ve tedarikçilerin kişisel veriler konusundaki hassasiyetlerini ve uygulamalarını gözetmek, risk oluşturabilecek durumları üstlerine zamanında bildirmekle yükümlüdürler.  Kuruluş çalışanları kişisel veriler konusunda çözümleyemedikleri durum ve sorunlar konusunda zamanında üstlerinden gerekli desteği istemelidirler.

10.2 Sigorta Şirketleri İle Veri Paylaşımının Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek ve seçeneklerinizi artırabilmek için müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin kişisel verilerinizi teklif isteme ve poliçe oluşturma amaçlarıyla anlaşmalı olduğumuz ve acenteliğini yürüttüğümüz aşağıdaki Sigorta Şirketleri ile paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi paylaştığımız sigorta şirketleri aşağıdaki listede sıralanmıştır. Ayrı birer veri sorumlusu olan bu sigorta şirketlerinin kişisel verilerinizi nasıl işledikleri hakkında sağladıkları aydınlatma belgeleri de bağlantı olarak verilmiştir.

 1. AKSigorta (https://www.aksigorta.com.tr/yasal/kisisel-verilerin-korunmasi)
 2. Allianz Sigorta (https://www.allianz.com.tr/tr_TR/faydali-bilgiler-ve-linkler/kisisel-verilerin-korunmasi-hakkinda-bilgilendirme.html)
 3. AXA Sigorta (https://www.axasigorta.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasina-iliskin-aydinlatma-bildirimi)
 4. HDI Sigorta
 5. Sompo Sigorta
 6. Ethica Sigorta (https://www.ethicasigorta.com.tr/assets/contents/pdfs/yasal_bilgilendirme/Kisisel_Verilerin_Korunmasi_Proseduru.pdf)
 7. Eureko Sigorta (https://www.eurekosigorta.com.tr/bilgilendirme/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu)
 8.  Groupama Sigorta (https://www.groupama.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu/)
 9.  Türkiye Sigorta (https://www.turkiyesigorta.com.tr/yasal-bilgilendirme/kisisel-verilerin-korunmasi)
 10. Türk Nippon Sigorta (https://www.turknippon.com)

10.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Durumlar ve Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki ; 

 1.  Kullanılan yazılım ve uygulamalar için teknik destek ve  bakım temin etmek amacıyla bilişim firmaları ile,
 2. İş gücü temini için istihdam alanında hizmet veren kuruluşlarla,
 3.  İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için hizmet alınan OSGB firmasıyla,
 4.  Mali kayıtların tutulması ve denetimi için hizmet alınan Mali Müşavirle,
 5.  Ödeme işlemlerinin yerine getirilebilmesi için hizmet alınan Bankalarla,
 6.  Ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi için distribütör kuruluş  ve iş ortakları ile,
 7.  Sigorta süreç ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketleri ile,
 8.  Hukuki süreçlerin takibi ve yürütülebilmesi için Avukatlar ile,
 9.  Ticari faaliyetlerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesi, yasal uyumluluğun sağlanabilmesi için danışmanlık hizmeti veren firmalarla,
 10.  Mal ve hizmet tedariki için tedarikçi firma ve kişilerle,
 11.  Çalışanın bir önceki ve bir sonraki işverenleriyle,
 12.  Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yetkili kişi ve kuruluşlar, kamu kuruluşları ve yargı organları ile paylaşılmaktadır.

10.3. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

MUZAFFER ÇAMKIRAN SİGORTA   internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır.  Bu kapsamda,

 1.  Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ile,
 2.  Dosya paylaşımı  için ABD menşeli Google ile,
 3.  Video konferans için ABD menşeli Zoom ve Microsoft ile,
 4.  Mobil işletim sistemleri ve cihazlarla birlikte sunulan hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ve Güney Kore menşeli Samsung ile,
 5.  Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Linkedin ve Instagram ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 1.  Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
 2.  Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
 3.  Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
 4.  Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
 5.  Samsung (https://www.samsung.com/tr/info/privacy/)
 6.  Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
 7.  Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
 8.  Zoom (https://zoom.us/privacy)
 9. Linkedin (https://tr.linkedin.com/legal/privacy-policy?)
 10. Twitter (https://twitter.com/en/privacy)

11. DENETİM, BAŞVURULAR VE VERİ İHLAL BİLDİRİMLERİ

 • Kuruluş kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırabilmektedir.
 • İlgili kişilerin yaptığı başvurular en geç 30 gün içerisinde, Komite tarafından ilgili birimin de görüşü alınarak cevaplanır.
 • Kuruluş kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulununur. İlgili tarafları ve kişileri de aynı şekilde bilgilendirir.

12. GÜNCELLEME

İş bu politika belgesi, kuruluşun kişisel veri işleme şartları, araçları, amaçları  ile kapsamı değiştiğinde ve kişisel verilerin paylaşıldığı tarafların değişmesi durumlarında güncellenir. Her bir maddede yapılan güncellemeler ayrı bir tabloda tutulur.